גלטל בטיחות אש בע"מ
 
פתרונות מתקדמים בבטיחות אש
 
מכ-לין בע''מ
 
אסטרטגיית מיגון, הגנה ובקרה
 
 
 
 
גלטל השרון הנדסת בטיחות בע"מ
 
 
 
 
דניאל לוין מנכ"ל משותף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שירותי החברות

 
שירותי החברה
 
גלטל בטיחות אש בע"מ ומכ-לין בע''מ מציעות ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים בתחום הבטיחות באש:
 

ייעוץ וניהול פרויקטים בתחום בטיחות אש

 
חברות, ארגונים ומוסדות שונים נדרשים לערוך מפעם לפעם שינויים מבניים וטכניים בנכסיהם. אנו מלוווים תהליכים כאלה החל משלב התכנון הראשוני, דרך הרישוי ועד לסיום ולקבלת האישורים ממכבי האש ו/או מהמשטרה ו/או מגופים סטטוטוריים אחרים.
 
במטרה לקצר את הליכי האישור בעת סיום העבודות במקום, נציגי החברה מלווים באופן שוטף את תהליכי הבקרה השונים בפרויקט. תהליכים אלו כוללים ביקורות והמצאת כל התעודות והאישורים הנלווים, הנדרשים עוד בשלב הביצוע.
 

דרישת תקנות התכנון והבנייה בנושאי בטיחות אש

 
בשנת 2009 נוספו לתקנות התכנון והבנייה פרק העוסק בבטיחות אש בבניינים ובשנת 2012 עודכנו הנחיות שרותי הכבאות בבניינים. העיסוק בנושא בטיחות אש מחייבת ידע וניסיון, במיוחד לאור העובדה כי אדריכלים רבים, כמו גם הרשויות השונות מצויים כל העת בשלב של הטמעת התקנות.
 

התמודדות עם דרישות חברות הביטוח

 
במקרים אלה חשוב במיוחד לדעת לאפיין את הנדרש, לפעול לוויתור על דרישות שאינן תורמות לבטיחות או שתרומתן שולית ועלותן כבדה, וכמו כן לייצר תוכנית לטווח ארוך, כדי להקל על המימון. חלק נכבד מפעילות החברות נעשה בשיתוף עם חברות הביטוח, עבורן ומולן, ומכאן ניסיונה בנושאים הביטוחיים. בנוסף לכך, משמשים נציגי החברות כיועצים לחברות הביטוח בנושאי סיכוני אש, ומבצעים סקרים עבור חברות הביטוח עצמן.
 

ייעוץ בנושא בטיחות אש

 
הנדסת בטיחות אש היא יישום של עקרונות מדע והנדסה, והיא עוסקת בהגנה על אנשים ועל רכושם וסביבתם מפני ההשפעות המזיקות והרסניות של אש ועשן. עקרון ה-Passive Fire Protection בהנדסת כיבוי אש מתמקד בגילוי אש ובדיכויה, בהנדסת בטיחות ובהפחתת סיכוני אש, תוך לימוד גורמי הסיכון הדומיננטיים. כמו כן, הוא מתמקד בהתנהגות האנושית ובשמירה על סביבה ברת קיימא לפינוי מאש.

הנדסת בטיחות אש כוללת:

  • הגדרת אופן תפקוד מערכות גילוי אש
  • תכנון מערכות כיבוי אש
  • תכנון מערכות והתקני הגנה פסיבית מאש – מחסומי אש ועשן והפרדת החלל
  • שליטת עשן וניהול
  • תכנון נתיבי מילוט ויציאות חירום אשר ישמשו בשעת חירום
  • עיצוב, בנייה, פריסה ותכנון של החלל
  • בניית תוכניות למניעת התפשטות אש, תוך יישום דינמיקת התפתחות האש
  • התנהגות אנושית במהלך אירועי אש
  • ניתוח סיכונים, כולל גורמים כלכליים
 
ייעוץ בנושא בטיחות באש
 

הכנת תיקי שטח עבור מכבי אש

 
מבנים רבים מהווים מוקד סיכון, בין אם בגלל ריבוי המשתמשים בהם ובין אם בגלל מורכבותם וריבוי המתקנים במבנה. מטרתו של תיק שטח לבטיחות אש היא היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות. תיק השטח מסייע לשירותי הכבאות להכיר את המבנה לצורכי לימוד ותרגול בשגרה, וכן טיפול באירועים בזמן אמת בחלקיו השונים של המבנה. תיק השטח נבנה על-ידי נציגי החברה, בהתאם לעקרונות אחידים המוכתבים על-ידי נציבות הכבאות. לכל מבנה עליו חלה הוראה זו, תינתן בתוך התיק הרחבה בסעיפים הרלבנטיים, כמתחייב מאופי המבנה.
 

ייעוץ בנושא נגישות (Accessibility)

 
נגישות היא מידת התאמתה של מערכת לשימוש אנשים בעלי יכולות גופניות, נפשיות ושכליות מגוונות ככל האפשר, לרבות אנשים שיכולותיהם באחד מתחומים האלה נמוכות עד לקויות. למעשה, מדובר בהתאמת המערכות לשימושם של אנשים רבים ככל האפשר. לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות נועדו להבטיח שיוכלו לממש זכות זו. תקנות הנגישות לשירות עוסקות בהסרת חסמים, כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל שירות באותה רמת נוחות ואיכות, כפי שמקבל כלל הציבור, ולנהל חיים עצמאיים ומלאים בלי תלות בזולת. תקנות הנגישות לשירות עוסקות במגוון רחב של תחומים, לרבות: הנגשה פיזית של מקומות שבהם ניתן השירות, התאמה של הדרכים והאמצעים שבהם ניתן השירות, האופן שבו נמסר מידע לציבור וכן הנגשה של ערוצי השירות השונים.

גלטל בטיחות אש בע"מ ומכ-לין בע''מ פועלות לשילוב הצרכים המיוחדים הנדרשים בעבור נגישות הקהל, לבין תכנון התנהגותו של כלל הציבור במצבי חירום.
 

תכנון מוקדם של מערכות נעילה ואבטחה (Access Control)

 
בעידן של קידמה והתפתחות טכנולוגית פורצת גבולות, גם תחום פתרונות הנעילה אינו נותר מאחור. פתרונות הנעילה, המכניים והאלקטרו-מכניים, מתקדמים מאוד טכנולוגית, ולכן מצריכים מהעוסקים בתחום יכולות מתקדמות ועמידה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים ביותר.

יזמים הבינו עד כמה חשוב לתכנן מערכות אבטחה כחלק אינטגרלי מתכנון הפרויקט כולו. ניסיונה של גלטל בטיחות אש בע"מ מצביע על חשיבותה של התייחסות מוקדמת לאבטחה, בין שאר הנושאים, לרבות: חשמל, תקשורת, מיזוג אוויר ועוד. כל אלה משולבים כבר בשלביו הראשונים של הפרויקט.

תכנון מוקדם של מערכות ואמצעי האבטחה עשוי להביא לחסכון כספי, כמו גם לשילוב מלא ומתואם יותר עם התכנון האדריכלי והיועצים האחרים. באופן זה, ניתן לייעל את תפקוד מערך האבטחה, לרבות בהיבטים התפעוליים שלאחר שלב האכלוס. החברה משתלבת בתכנון הפרויקט ומביאה איתה את הניסיון הרב, שצברה בתחום הקמת מערכות ומערכי אבטחה.

 

קידום הליכי רישוי מול שירותי כבאות

 
ההתמודדות עם דרישותיהן של הרשויות נובעת בעיקר בשל הפעילות האינטנסיבית של שירותי הכבאות. לאנשי החברה קשרי עבודה הדוקים עם אנשי רשות הכבאות, ומכאן יכולתה למצוא פתרונות יצירתיים בשיתוף עם הגורמים המוסמכים ברשויות הכיבוי. בנוסף לעיסוקינו בתחום ייעוץ בטיחות האש, עוסקות החברות בחקירת שריפות ובהכנת חוות דעת מומחה בתחום אירועי אש. מנהל החברה עצמו שימש במשך שנים כמפקדה של אחד מתחנות הכיבוי הגדולות והחשובות בארץ.
 

טיפול בדרישות משטרת ישראל לעסקים טעוני רישוי

 
כ- 50 סוגי עסקים זקוקים לאישור של המשטרה, המהווה "רשות מאשרת", כתנאי לקבלת הרישיון מאת רשות הרישוי. בית עסק שמתרכז בו קהל רב (קניון, בית קולנוע וכדומה) ושעלולה להתעורר בו סכנה לשלומו בהיבט הביטחוני או הפלילי, מחויב בקבלת אישור מהמשטרה כתנאי מוקדם והכרחי לקבלת הרישיון לעסק. חלק מעסקים אלו זקוקים גם לאישור של רשות הכיבוי. השגת רישיון עסק היא תהליך ביורוקרטי שיש להכירו. כל עיכוב בהוצאתה של תוכנית עסקית אל הפועל עלול לעלות ביוקר. הטיפול בהשגת רישיון עסק משתנה בהתאם לסוג העסק, כשלכל סוג עסק דרושים רישיונות שונים, בהתאם לפעילות המבוצעת בו. מטרת הרישיונות היא להבטיח שהעסק פועל בהתאם לחוק. פעילות ללא רישיון עסק אסורה על-פי חוק ועלולה להסתיים בעונשים כבדים.

צרו קשר עמנו לקבלת פרטים נוספים אודות שירותינו!